Home/FAQs-BM

Soalan Lazim

Mastercard CIDB Bayo

Kad Prabayar Mastercard CIDB Bayo adalah kad hibrid, yang berfungsi sebagai kad ID dan kad pembayaran KAD HIJAU CIDB yang bercirikan PayPass dengan mengandungi jumlah wang yang ditambah oleh Pemegang Kad. Pemegang Kad dapat menggunakannya untuk transaksi runcit dan pengeluaran di mana nilainya akan dikurangkan dari Kad semasa transaksi. Jumlah perbelanjaan adalah terhad kepada jumlah wang yang ada di dalam Kad semasa urus niaga. Pemegang Kad perlu menambah nilai wang ke dalam Kad terlebih dahulu sebelum melakukan sebarang transaksi.

Kad Prabayar Mastercard CIDB Bayo boleh diperolehi oleh kakitangan pembinaan yang mendaftar dengan CIDB. Pendaftaran dan/atau permohonan Kad boleh dibuat secara atas talian di https://cims.cidb.gov.my/smis/regcontractor/index.vbhtml atau di mana-mana cawangan CIDB.

Setelah anda melengkapkan pendaftaran personel pembinaan dan menerima Kad dari CIDB, anda perlu mengaktifkan Kad melalui Construx Portal (hyperlink) atau Construx Wallet (diperolehi di Google Play Store dan Apple App Store). Anda boleh mula menggunakan Kad setelah proses pengaktifan selesai.

Kad Prabayar Mastercard CIDB Bayo diterima oleh semua pedagang Mastercard di dalam dan di luar negara. Anda boleh melakukan transaksi dalam talian dan runcit serta pengeluaran tunai di mana-mana ATM.

Ya. Kad Prabayar Mastercard CIDB Bayo boleh digunakan di kiosk layan diri stesen minyak. Walau bagaimanapun, pra-kebenaran sebanyak RM200 akan ditahan dari baki Kad sehingga jumlah sebenar diterima dari bank pemeroleh. Harap maklum bahawa proses ini mungkin memakan masa 3 hingga 4 hari sebelum baki bersih dikembalikan kepada anda. Untuk mengelakkan jumlah ditahan melalui pra-kebenaran, anda hanya perlu membayar di juruwang di mana jumlah pembelian yang tepat akan ditolak dari Kad anda.

Anda boleh menambah nilai Kad Prabayar Mastercard CIDB Bayo melalui perbankan atas talian (FPX). Berikut adalah caj yang dikenakan untuk transaksi tambah nilai.

Had Kad anda (saiz dompet) yang diluluskan adalah RM10,000. Anda boleh menambah jumlah nilai sehingga RM10,000 dalam Kad anda pada satu-satu masa.

Jadual berikut adalah yuran dan caj yang dikenakan pada Kad Prabayar CIDB Bayo:

Anda boleh melihat sejarah dan baki transaksi anda di Construx Portal atau Construx Wallet Bayo.

Anda mesti segera menyekat Kad Prabayar MasterCard CIDB Bayo melalui Construx Portal atau Construx Wallet, atau menghubungi Perkhidmatan Pelanggan Bayo di +603-7261 5151 setelah mengetahui bahawa Kad anda hilang, dicuri atau rosak. Waktu bekerja Perkhidmatan Pelanggan Bayo beroperasi dari jam 8.30 pagi hingga 6.30 petang, Isnin hingga Jumaat (ditutup pada Cuti Umum, Sabtu dan Ahad).

Anda boleh memohon Kad gantian secara atas talian di https://cims.cidb.gov.my/smis/regcontractor/index.vbhtml atau di mana-mana cawangan CIDB.

Ya, baki yang ada akan dipindahkan ke Kad gantian anda dalam tempoh 5 hari bekerja dari tarikh Penggantian Kad dikeluarkan.

Sekiranya anda ingin menamatkan Kad Prabayar Mastercard CIDB Bayo, anda perlu menghubungi Perkhidmatan Pelanggan Bayo di +603-7621 5151 pada waktu bekerja kami.
Baki dalam Kad Prabayar Mastercard CIDB Bayo anda akan dikembalikan dalam masa 21 hari dari tarikh penamatan anda. Baki akan dikreditkan ke akaun bank anda (disimpan dengan bank tempatan), yang telah anda berikan kepada kami. Tiada pengembalian wang akan diproses jika Kad ditamatkan kerana aktiviti penipuan atau mencurigakan.

Sekiranya terdapat perselisihan untuk transaksi tidak sah dan kesalahan, anda perlu memberitahu Bayo secara bertulis dalam masa 14 hari dari tarikh transaksi. Sekiranya gagal, transaksi tersebut akan dianggap benar dan tepat di mana anda dianggap telah menerima transaksi tersebut sebagai akhir dan muktamad.

Construx Payroll

Construx Payroll adalah platform yang membolehkan pembayaran gaji Pekerja yang Menyertai dapat dikreditkan ke dalam Akaun E-Wang Pekerja yang Menyertai yang dikendalikan dengan Bayo i.e. Kad Pendaftaran Personel Pembinaan CIDB.

Seorang Pekerja yang Menyertai adalah pekerja yang telah dikeluarkan Kad Pendaftaran Personel Pembinaan CIDB yang mana majikannya telah onboard ke platform Construx Payroll.

Akaun E-Wang adalah akaun yang dibuka dengan penerbit e-wang yang diluluskan oleh BNM di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013. Akaun E-Wang mengandungi nilai wang yang dibayar terlebih dahulu oleh pengguna kepada penerbit e-wang di mana jumlahnya dapat digunakan oleh pemegang akaun untuk membuat pembayaran untuk pembelian barang dan perkhidmatan kepada peniaga.

Pembentukan dan operasi Akaun E-Wang dikawal selia oleh BNM di bawah Garis Panduan mengenai Wang Elektronik di mana dana tersebut dimasukkan ke dalam akaun amanah yang ditubuhkan sesuai dengan Akta Pemegang Amanah 1949 dengan bank berlesen di Malaysia. Untuk maklumat lebih lanjut sila rujuk https://www.bnm.gov.my/documents/20124/57659/gl_016_3.pdf.

Pada masa ini, hanya syarikat yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (“CIDB”) Malaysia dan syarikat yang mempunyai pekerja yang telah dikeluarkan Kad Pendaftaran Personel Pembinaan CIDB yang dapat mendaftar untuk menggunakan platform ini.

Permohonan onboarding ke Construx Payroll dapat dilakukan melalui Construx Portal di cidb.bayo.my (“Onboarding”). Pemohon dapat melalui Onboarding dengan menyempurnakan [3] langkah mudah dan memberikan beberapa dokumen asas. Semasa permohonan, Pemohon akan diminta untuk membuat ID Login dan Kata Laluan untuk Pengguna yang Sah.

Ya, setelah menerima permohonan dan dokumen yang berkaitan, Bayo akan mengkaji dan menilai permohonan tersebut dengan sewajarnya. Pengkajian dan penilaian adalah untuk memastikan bahawa Pemohon mempunyai kelulusan yang diperlukan untuk Pengguna yang Sah. Langkah ini penting untuk memastikan hanya Pengguna yang Sah mempunyai akses ke platform Construx Payroll untuk melindungi data pekerja Pemohon.

Proses permohonan mengambil masa maksimum 5 hari bekerja.

Pemohon perlu menghantar e-mel ke support@bayo.my berserta borang 13/Sijil Seksyen 28 untuk menukar Nama Syarikat berserta surat arahan. Surat arahan mesti ditandatangani oleh Pengguna personel yang dibenarkan yang diberikan oleh Pemohon semasa Onboarding.

Kami memahami kepentingan kemasukan data yang tepat berkaitan dengan pembayaran gaji. Oleh itu, Construx Payroll melibatkan penugasan Maker untuk memasukkan rekod gaji dan Checker untuk mengesah dan mengakui bahawa semua rekod gaji yang dimasukkan adalah betul. Selain itu, pembayaran gaji akan melalui proses kelulusan perbankan atas talian Majikan dimana biasanya pengesahan lebih lanjut dilakukan. Selepas itu, pengeluaran akan berlaku dalam masa nyata dan oleh itu tidak boleh diterbalikkan.

Ketika diawal pendaftaran, Pengguna yang Sah diminta untuk menukar kata laluan sementara yang diberikan setelah Login untuk kali pertama. Perubahan kata laluan seterusnya boleh dilakukan di platform Construx Payroll di cidb.bayo.my.

Pada masa ini, tidak ada bayaran dan caj yang dikenakan untuk menggunakan perkhidmatan ini.

Setelah pengeluaran berjaya, push notification akan dihantar kepada Pekerja yang Menyertai yang gajinya dikreditkan ke dalam Construx Wallet. Pekerja yang Menyertai juga dapat memeriksa baki akaun mereka melalui Construx Wallet. Majikan akan dapat memeriksa status pengeluaran di platform Construx Payroll.

Oleh kerana pemindahan dana/pembayaran dilakukan melalui FPX, seorang Pekerja yang Menyertai boleh mendapat kepastian menerima gaji setelah pemindahan dana berjaya berdasarkan jadual di bawah: –

Setelah pembayaran berjaya, setiap gaji Pekerja yang Menyertai akan dikreditkan ke dalam Kad Pendaftaran Personel Pembinaan CIDB setiap Peserta yang Menyertai.

Ini mungkin disebabkan oleh pelbagai sebab yang berkaitan dengan Akaun E-Wang Pekerja yang Menyertai yang dikendalikan dengan Bayo. Sila hubungi Jabatan Perkhidmatan Pelanggan Bayo di talian 03- 7621 5151 atau e-mel pertanyaan anda ke support@bayo.my